KontaktOrganoizační zajištění akce Blanický cyklorytíř:

Ivana Křížová

tel.: 776 606 648

e-mail: ivana.krizova@nature.cz